pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Adneksiyel Kitle Operasyonlarında İntraoperatif Lidokain'in Kusmayı Önlemesi
Bilge Aslan, Feray Aydın
Amaç: Postoperatif kusma (POK), batın içi operasyonlarda sık görülen bir komplikasyondur. Karın ameliyatı geçiren erişkin hastalarda intravenöz lidokain infüzyonu kullanımı POK'yi önleyebilir.Karın içi operasyonlarda genel anesteziye yardımcı olarak kullanılan intravenöz lidokain infüzyonunun anti-emetik etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
 
Hastalar: Elektif olarak adneksiyel kitleden opere olan, 30-70 yaşları arasında, ASA I-III erişkin kadınlar seçildi. 
 
Müdahale: Anestezinin indüksiyonunu ve idamesini genel olarak onkolojik cerrahi odalarımızda standart hale getirilmiştir. Hastalara rastgele olarak 5 dakika boyunca lidokain (1.5 mg/kg intravenöz lidokain, ardından 2 mg/kgsaat) veya sadece % 0.9 saline (aynı oranda ve hacimde) verildi. İnfüzyonlar ameliyatın sonuna kadar devam edilmiştir.
 
Bulgular: 200 tane adneksiyel kitleden opere olan bayan hasta tarandı. Lidokain grubunda, 100 hastanın 60'ında (% 60) Saline grubunda 100 hastanın 80'inde (% 80) POK görüldü. POK sahibi olma olasılığı, Lidokain alan hastalarda Salin verilen gruba göre% 20 daha az bulundu. Ortalama lidokain plazma konsantrasyonu 4.3 µg/ml idi (0.87 - 4.88).
 
Sonuç: Genel anesteziye yardımcı olarak intravenöz lidokain infüzyonunun kullanılması, elektif adneksiyel kitle operasyonu uygulanan onkoloji hastalarında POBK’yu (Postoperatif Bulantı Kusma) azaltmıştır.
Cilt 30, Sayı 1 (2020)