pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - HEMODİYALİZ HASTALARINDA KUTANÖZ DEĞİŞİKLİKLER
ŞÜKRÜ BALEVİ, HÜSEYİN UYSAL

Amaç: Hemodiyaliz hastalarında pruritus, hiperpigmantasyon, kserozis gibi kutanöz değişiklikler meydana gelebilmektedir. Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında meydana gelen kutanöz değişikliklerin prevalansını ortaya koymak amaçlandı. Yöntem: 75 hemodiyaliz hastasında kutanöz değişiklikler araştırıldı. Bulgular: Tüm hastalarda en az bir kutanöz bulgu vardı. Hastalarda pruritus (% 80), kserozis (% 74.4), hiperpigmentasyon (% 13.3), alopesi (% 13.3), solukluk (% 10.6), tırnak bulgusu (% 40) vardı. Sonuç: En çok saptanan bulgu pruritus idi. Bunun nedenini ortaya koymak için ileri araştırmalar gerekmektedir. 

Cilt 10, Sayı 2 (2000)