pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KORTEKSİN ANATOMİK YAPISI VE FONKSİYONEL ALANLARI
TANER ZİYLAN, KHALİL AWADH MURSHİD

Amaç: Bu çalışmanın amacı korteks serebrinin önemli merkezlerini ve fonksiyonel alanlarını gözden geçirmek ve bu merkezlerin topografik dağılımının anlaşılmasını kolaylaştırmaktır. Ana bulgular: Serebral korteksteki fonksiyonel alanların ve merkezlerinin dağılımı serebral hemisferlerde lobların farklılaşmasına göre anlaşılmasıdır. Korteks serebrinin loblara göre yerleşimi ortaya çıkarılmış ve Brodmann'ın korteks haritasına göre merkezler gösterilmiştir. Sonuç: Korteks serebride Brodmann'ın kortikal haritasına göre 52 fonksiyon alanı gösterilmektedir. Bu alanların çalışılması klinik açıdan faydalı olacaktır. 

Cilt 10, Sayı 2 (2000)