pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Şanlıurfa'daki Birinci Trimester Gebelerde Hemoglobin, Ferritin, B12, Folat ve D Vitamini Seviyeleri
Nefise Nazlı Yenigül, Dilek Buldum
Amaç: Gebelerdeki vitamin takviyesi obstetrik sonuçlar açısından önemlidir. Beslenme alışkanlıkları et ağırlıklı olan ve bol güneşli ilimizdeki gebelerin ulusal kılavuzlarda önerilen takviyelere olan gerçek ihtiyacı bilinmemektedir. Bu yüzden çalışmamızda, ilimizdeki gebelerin hemoglobin, ferritin, B12, folat ve D vitamini seviyeleri ve desteğe olan ihtiyaçları araştırıldı.
 
Gereç ve Yöntem: Haziran 2018 ve Aralık 2018 tarihleri arasında kadın doğum polikliniğine başvuran 17845  gebenin verisi incelendi. Hastalardan takviye ilaç kullanmayan ve birinci trimesterde hemoglobin, ferritin, B12, folat ve D vitamini istenen 200 gebe çalışmaya dahil edildi. Gebelerin demografik özellikleri tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle belirlendi. Çalışma grubumuzdaki gebeler iki doğum arasındaki süreye göre ve hemoglobin, ferritin, B12, folat ve D vitamini konsantrasyonlarının seviyelerine göre gruplandırılarak sonuçları incelendi.
 
Bulgular: Hastaların hemogram, ferritin, vitamin B12 ve folat konsantrasyonları normal sınırlarda iken, çalışmaya dahil edilen tüm gebelerde bir önceki gebeliği ile mevcut gebeliği arasındaki süre dikkate alınmadan D vitamini düzeyleri ciddi düşük (20 ng/mL’nin altında) bulundu. İlaveten yaşı 26’nın altında olan gebelerde B12 seviyeleri anlamlı olarak daha düşüktü. 
 
Sonuç: D Vitamini eksikliği ilimizde sık görülen bir sağlık sorunudur ve güneşli günlerin yaygın olduğu bölgemizde yaşayan gebeler için gizli bir risk faktörüdür. İlaveten nöral tüp defekti etiyolojisinde rol oynadığından özellikle daha genç hasta grubunda B12 vitamini takviyesi, hayvansal temelli diyetin yaygın olduğu yerlerde bile prekonsepsiyonel olarak değerlendirilmelidir.
Cilt 31, Sayı 1 (2021)