pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Overektomi Uygulanan Sıçanlarda Uterus Dokuları Üzerinde Astaksantinin Etkisi: Histopatolojik Çalışma
Esra Bihter Gürler, Özlem Tuğçe Çilingir Kaya
Amaç: Güçlü bir antioksidan olarak bilinen astaksantin (AST), inflamasyona karşı yararlı etkilere sahiptir. Bu çalışmada, overektomili sıçanlarda astaksantinin uterus dokuları üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Sprague-Dawley sıçanlar (n = 18); rastgele üç gruba ayrıldı (n = 6): sağlıklı kontrol, overektomi (OVT) ve overektomi+ astaksantin (OVT + AST). AST (1 mg / ml), overektomiden dört hafta önce başlanarak günlük 50 ml su ile deney grubuna oral yoldan verildi. AST tedavisi overektomi sonrası dört hafta daha sürdürüldü. Sekizinci haftanın sonunda, hayvanlar servikal dislokasyon ile ötenazi edildi. Ötenazi sonrası uterus formalin ile sabitlendi ve Hematoksilin-Eozin boyaması ile histolojik açıdan incelendi.
 
Bulgular: OVT ile ortaya çıkan uterus epitelinde apiko-bazal yükseklikteki azalma ve hücresel bozulma, uterus bezlerindeki dejenerasyon ve stromadaki inflamasyon belirtileri, AST uygulanan sıçanlarda kontrole yakın düzelme göstermiştir. 
 
Sonuç: Tuba uterina, uterus ve vajinada menopoz sonrası ortaya çıkan değişiklikler menopozun klinik bulgularıyla yakından ilişkilidir. Astaksantinin bu dokular üzerindeki olumlu etkisinin mekanizmasının araştırılması gerekmektedir.
Cilt 31, Sayı 1 (2021)