pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - BİR SAĞLIK OCAĞINDA VERİLEN 3638 ADLİ RAPORUN İRDELENMESİ
MUSA KONAKÇI, SAİD BODUR

Amaç: Sağlık ocaklarında verilen hekim raporlarına göre toplumdaki adlî vakaları epidemiyolojik olarak irdelemek. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma 1998'de Konya il merkezinde yapıldı. Veriler, Konya Merkez 1 nolu Sağlık Ocağı adlî rapor kayıtlarından elde edildi. Bulgular: Hekim raporu almak için gönderilen 3638 adlî olgunun % 91.1'i erkek; % 70.5'i 15-34 yaşlarında; % 45.1'i bekardı. Vakaların % 72.5'i alkol ve/veya darp nedeniyle gelmişti. Gelenlerin % 67.5'inde önemli fizik muayene bulgusu saptanmazken, % 13.0'ünün alkollü olduğu belirlendi. Olgular en çok Aralık ve Ocak aylarında, haftanın başlangıç günlerinde ve akşam saatlerinde yoğunlaşmaktaydı. Sonuç: Adli olguların çoğu gençlerdir ve alkolle ilişkilidir. Bu sebeple, erken yaşlarda adli olaylarla ilgili bilgilendirme yapılması ve toplumda alkol alımının azaltılmasının yararlı olacağı kanısına varıldı. 

Cilt 11, Sayı 3 (2001)