pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler
Güler Yavaş, Çağdaş Yavaş

 

Baş-boyun kanserlerinin tedavisindeki ilerlemelere rağmen %15–50 hastada nüks hastalık gelişmektedir. Tedavi sonrasında takipler-de bu hastalarda ikinci primer hastalık geliştirme riski de yüksektir. Bu risk hayat boyu %14-20’dir. Daha önce radyoterapi uygulan-mış bölgede lokal nüksü gelişen ya da radyoterapi alanı içerisinde ikinci primer tümörü gelişen hastalarda tedavi seçenekleri kısıtlıdır. Sınırlı hacimde tümörü olan hastalarda tercih edilen tedavi şekli kurtarma cerrahisidir. Ancak kurtarma cerrahisi için uygun olmayan ya da cerrahi sonu kötü prognostik faktörleri bulunan hastalarda reirradyasyon alternatif bir tedavi seçeneğidir.
Cilt 22, Sayı 4 (2012)