pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ROMATOİD FAKTÖRÜ NEGATİF OLAN 0-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA PARVOVİRUS B19 IGM ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI
HAMZA BOZKURT, MUHAMMET GÜZEL KURTOĞLU, HÜSEYİN GÜDÜCÜOĞLU, MUSTAFA BERKTAŞ

 

Amaç: Çalışmada ateş, deri döküntüsü ve eklem ağrıları gibi şikayetlerle başvuran ve romatoid faktörü (RF) negatif olan 0-12 yaş grubu çocuklarda Parvovirus B19 infeksiyonunun sıklığının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya yukarıdaki şikayetlerle başvuran 100 hasta alınmış, bunlardan RF'ü pozitif olan 6’sı çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışma kapsamındaki 94 hastanın serumlarında ELISA yöntemiyle parvovirus B19 IgM antikorları aranmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda 94 olgunun 14’ünde (% 14.9) parvovirus B19 IgM antikorları saptanmış olup bu olguların 1 ’inin (% 7.1) 0-1 yaş, 4’ ünün (% 28.6) 2-5 yaş, 9’unun (% 64.3) ise 6-12 yaş grûbunda olduğu gözlenmiştir. Sonuç: Özellikle çocukluk döneminde görülen ateşli, döküntülü ve eklem şikayetleriyle seyreden hastalıklarda parvovirus B19 enfeksiyonun da düşünülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Cilt 11, Sayı 4 (2001)