pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TC-99M DMSA VE TC-99M DTPA İLE HESAPLANAN RÖLATİF BÖBREK FONKSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
MUSTAFA SERDENGEÇTİ

Amaç: Tc-99m DMSA ve Tc-99m DTPA sintigrafileri ile elde edilen rölatif böbrek fonksiyonlarının değerlerini karşılaştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Aynı hafta içerisinde DMSA ve DTPA böbrek sintigrafileri yapılmış olan 42 hastada böbreklerin etrafından ilgi alanları çizilerek böbrek sayımları elde edildi. Sağ ve sol böbreklerin sayımlarının her iki böbreğin toplam sayımına oranı ile rölatif böbrek fonksiyonları hesaplandı. Bulgular: Her iki metotla hesaplanan rölatif fonksiyonlar arasında çok yüksek korelasyon bulundu (r=0.978). Sonuç: Tc-99m DMSA ve Tc-99m DTPA böbrek sintigrafileri ile elde edilen rölatif böbrek fonksiyonu değerleri arasında fark olmaması nedeniyle daha ucuz ve kolay olan Tc-99m DMSA sintigrafısi tercih edilebilir.

Cilt 11, Sayı 4 (2001)