pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - FETUSTA BÖBREK FÜZYON ANOMALİSİ-L TİPİ BÖBREK (OLGU SUNUMU)
AYNUR EMİNE ÇİÇEKCİBAŞI, TANER ZİYLAN, KHALİL AWADH MURSHİD, IŞIK TUNCER

 

Amaç: Ürogenital sistemin konjenital anomalileri, diğer herhangi bir organ sistemdeki doğumsal anomalilere oranla çok daha sık görülmektedir. Bu çalışmada, L tipi böbreğin lokalizasyonunun ve morfolojisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Olgu sunumu: Fetal böbrek çalışmaları sırasında, 24 haftalık dlşr fetusta böbrek füzyon anomalisi olan L tipi böbrek tespit edildi. Sonuç: Böbreğin konjenital anomalilerinin ortaya konulmasının etyolojik, dîagnostik ve terapötik açıdan önemli olacağı kanaatindeyiz.

Cilt 11, Sayı 4 (2001)