pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - BÖCEK SOKMASINA BAĞLI ANAFLAKSİDE MRG BULGULARI (OLGU SUNUMU)
DEMET AYDOĞDU KIREŞİ, DİLEK EMLİK, AHMET AK, AYDIN KARABACAKOĞLU, SERDAR KARAKÖSE

Amaç: Bu çalışma mide karsinomu tanısı alan olgularda, tümör çevresi mide mukozasında neoplastik olmayan prekanseröz lezyonları araştırmak amacıyla yapıldı. Yöntem: Mide karsinomu tanısı alan 38 olguda, tümör çevresi mide mukozasında kronik atrofik gastrit, intestinal metaplazi, epitelial displazi gibi neoplastik olmayan prekanseröz lezyonlar arştırıldı. Bulgular: Olgulardan 24 tanesinde (% 63) intestinal tip, 14 tanesinde (% 37) de infiltran tipte mide karsinomu tesbit edildi. Olgulardan tamamında gastrit saptanırken, bunlardan 18 tanesinde (% 47) kronik atrofik gastrit. 8 tanesinde (% 21) Helikobakter pilori (HP) gastriti, 14 tanesinde (% 37) akut ya da kronik nonspesifik gastrit tablosu mevcuttu, intestinal metaplazi 19 olguda (% 50), displazi 10 olguda (% 26) tesbit edilirken, 8 olguda (% 21) da rejenerasyon mevcuttu. Sonuç: Sonuç olarak, prekanseröz lezyonların tanınmasının, mide kanseri kontrolünün yanında erken tanı ve tedavisinde yararlı olacağı kanısına varıldı.

Cilt 11, Sayı 4 (2001)