pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ENDOJEN OPİOİDLER
TUĞRUL CABIOĞLU

Amaç: Toksoplazmosis tanısında kullanılan ELISA IgM testi ve Sabin-Feldman testlerinin duyarlılıklarının karşılaştırılması amacıyla bu çalışma planlanmıştır. Yöntem:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalına toksoplazmosis şüphesi ile başvuran hastalardan alınan 4-5cc venöz kanlardan ayrılan serumlarda Sabin- Feldman testi ve ELISA IgM testiyle toksoplazma antikorları araştırıldı. Bulgular: Sabin-Feldman testi ile % 16,9, ELISA IgM yöntemiyle % 1,5 seropozitivite tesbit edildi. Mükerrer düşük hikayesi olan bir hastada hem ELISA IgM hem de Sabin-Feldman testi pozitif bulunmuştur. Sonuç: Sabin-Feldman testi uygulanamayan laboratuvarlarda, farklı fraksiyondaki spesifik antikorları saptaması, hastalığın klinik takibi ve konjenital toksoplasmosisli olguların saptamasındaki uygulama kolaylıkları açısından ELISA yönteminin toksoplazmosis tanısında kullanılabileceği inancındayız.

Cilt 11, Sayı 4 (2001)