pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - PERİNATAL HEPATİT B VİRÜS ENFEKSİYONU
KAAN DEMİRÖREN, HASAN KOÇ

Amaç: Çocukluk çağı kronik karaciğer hastalıklarının en önde gelen sebebi kronik hepatit B virüs enfeksiyonudur. Bunların önemli bir kısmını da perinatal dönemde hepatit B virüsüne maruz kalanlar oluşturmaktadır. Bu yüzden perinatal hepatit B virüs enfeksiyonuna dikkat çekmeyi ve ondan korunma yollarını anlatmayı amaçladık. Ana bulgular: Ülkemizde değişik çalışmalarda hepatit B taşıyıcılığı % 5-14 olarak bildirilmiştir. Bu, bulaşma riskinin yüksek olduğunu göstermektedir. Kronik hepatit B’li anneden doğan bir çocukta önlem alınmazsa perinatal enfeksiyon kaçınılmazdır. Bunların % 70-100’ünün kronik taşıyıcı haline geldiği ve bu taşıyıcıların % 25’inin karaciğer sirozuna veya hepatoselüler karsinomaya yakalandığı bildirilmektedir. Bu nedenle hepatit B’li anneden doğan bebek hepatit B aşısı ve immunoglobulini ile immunize edilmelidir. Sonuç: Perinatal hepatit B virüs enfeksiyonu hakkında toplum ve sağlık mensupları bilgilendirilmeli, heryenidoğan hepatit B’ye karşı aşılanmalıdır.

Cilt 11, Sayı 4 (2001)