pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - AKUT KORONER SENDROMLARIN ERKEN DÖNEMİNDE AKUT FAZ REAKTANLARININ BELİRLENMESİ
MEHMET GÜL, M. ERTUĞRUL KAFALI, AHMET AK, MEHMET TOKAÇ, AYŞEGÜL BAYIR

 

Amaç: Son yıllarda ı»kemik kalp hastalıklarının oluşumu ve gelişiminde ınflamasyonun rokı birçok klinik ve deneysel çalışmayla yoğun olarak araştırılmaktadır Akut koroner sendromlar ıskemık kalp hastalıklarının patolojik ve klinik olarak en addı formudur Bu çalışmada akut koroner sendromkı olguların «al servise başvuru sonrası ilk 12 saatlik erken dönemindeki ınflamasyon belirteçiennm değışımmı araştırdık Bu amaçla akut mtyokard ınfarktüsu (AMI) ve anstabü angına pektons (UAP) tanısı konulan olgularda plazma akut faz reaktanlannın (Lipoprotein a (Lp a), beyaz köre, fibnnojen. C-reaktıf protem (CRP). kompleman 3 ve 4 (Cj. C4)) aol servise başvuru sırasında ve 12 saat sonraki değerlen ölçülerek ınflamasyon şiddeti yönünden karşılaştırıldı Yöntem: Çalışmaya göğüs ağrısı şikayetiyle İlk ve Aol Yardım KNnığı'ne başvurup, fizik muayene ve laboratuar tetkikten de UAP (54 hasta) ve AMI (58 hasta) tanısı konulan çalışma grubu ve herhangi bir yakınması bulunmayan sağlıklı gönüllü kontrol grubu (50 birey) dahil edildi !fc ve Aol Yardım Kliniği ne kabul edilen çalışma grubundan başvuru anında ve on ıkı saat sonra, kontrol grubundan ise on ıkı saat arayla *i kez venöz kan örneği alındı 

Cilt 12, Sayı 2 (2002)