pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KÖPEK ISIRIĞINA BAĞLI PNÖMOTORAKS OLGUSU
GÜVEN SADİ SUNAM, SAMİ CERAN, OLGUN KADİR ARIBAŞ, KAZIM AKYOL, ŞERAFETTİN DEMİRCİ, ONUR URAL

Amaç: Köpek ısırığına bağlı pnömotoraks oluşmuş bir vakada yapılacak acil tedavi ve adli işlemlerin vurgulanması amaçlandı. Olgu sunumu: Pnömotoraks tanısıyla 8 yaşında bir erkek çocuk tedavi edildi. Köpek ısırığına sekonder bir pnömotoraks vakası rapor edildi. Sonuç: Köpek ısırığına bağlı pnömotoraks nadir bir durumdur. Bu nedenle köpek ısırığı yaralanmalarının medikal ve adli boyutlarını literatür ışığında gözden geçirdik. 

Cilt 12, Sayı 2 (2002)