pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİNİN 131I İLE TEDAVİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
OKTAY SARI, MUSTAFA SERDENGEÇTİ

Amaç: Diferansiye tiroid kanserlerinde tiroidektominin ardından 131I tedavisi yıllardır uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ancak tedavinin uygulanmasında ve hastalığın takibinde son dönemlerde bazı değişiklikler olmuştur. Ana bulgular: Stunning etkisini engellemek amacıyla düşük dozlarla tarama yapılması ya da tarama yapmadan doğrudan 131I tedavisinin verilmesi, kesinlik kazanmış bir konudur. Hastaları hipotiroidinin zararlı etkilerinden korumak amacıyla rhTSH kullanımı rutine girmek üzeredir. Serum tiroglobulin değerleri yüksek, ancak 131I tutulumu göstermeyen olgularda 131I dışı nükleer tıp görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Sonuç: Yeni oluşan algoritmalarla diferansiye tiroid kanserlerinde 131I tedavisinin etkinliği artmakta ve hasta hipotiroidinin zararlı etkilerinden korunmaktadır. 

Cilt 12, Sayı 2 (2002)