pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - SYDENHAM KORESİ
KAAN DEMİRÖREN, BÜLENT ORAN

Amaç: Sydenham koresi (SK) "Akut romatizmal ateş" in (ARA) major komponentlerinden biri olup antistreptokokal antikorların beyinde özellikle bazal ganglionlarda çapraz reaksiyon yapması ve inflamasyon oluşturması sonucu ortaya çıkan nörolojik bir hareket bozukluğu tablosudur. Yüzyıllardır tanınan bir hastalık olmasına rağmen dönem dönem alevlenmekte ve önemini korumaktadır. Bir mikroorganizmanın nöropsikiyatrik bir tabloya sebep olması açısından ilgi çekicidir. Hastalık; ilginç fizyopatogenezi ve geniş klinik görünümü nedeniyle yeniden gözden geçirildi. Ana bulgular: SK'nde beynin görüntüleme ve otopsi çalışmalarında bazal ganglionlarda patolojik bulgular görülmüştür. SK en sık 5-15 yaşlarında görülür. ARA atağından ortalama 6 ay sonra ortaya çıkar. Genellikle 4-6 hafta sürer, bununla birlikte yıllar boyu kalıcı olabilir. SK'ne diğer ARA bulgularından en sık olarak kardit eşlik eder. Hastaların bir kısmına psikiyatrik bozukluklar eşlik edebilir. Ayırıcı tanıda kollajen doku hastalıkları, bazı ilaç ve enfeksiyonlar, koreyle seyreden diğer bazı hastalıklar akılda tutulmalıdır. Çoğu spontan düzelmekle birlikte uzun süren veya şiddetli olanlar günümüzde en sık olarak haloperidol ve valproik asit ile tedavi edilmektedir. %20-35 vakada rekürrens olur. Karditi ve rekürrensleri engellemek için penisilinle proflaksi 20 yaşına kadar sürdürülmelidir. Sonuç: SK hastayı aylar boyu iş veya okulundan uzak tutması, koreik hareketler ve eşlik eden psikiyatrik semptomlarla yaşam kalitesinin bozulması, birlikte olabileceği patolojik durumların varlığı ve uzun süreli proflaksi gerektirmesi açısından dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır. 

Cilt 12, Sayı 2 (2002)