pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - RENAL TRANSPLANTASYON YAPILAN 388 ERİŞKİN HASTANIN ANALİZİ: EGE ÜNİVERSİTESİ SONUÇLARI
CÜNEYT HOŞCOŞKUN, SONER DUMAN, HÜSEYİN TÖZ, GÜLAY AŞÇI, MEHMET ÖZKAHYA, MURAT SÖZBİLEN, VİLDAN TANIL, ERCAN OK, ALİ BAŞÇI ÖZDEMİR, HASAN KAPLAN

Amaç: Bu çalışmada, merkezimizde bu güne dek izlenen erişkin renal transplantasyon hastalarının demografik analizinin sunulması, merkezimizin kadaverik ve canlı vericili renal transplantasyon deneyiminin aktarılması amaçlanmaktadır. Yöntem: Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 12 Ekim 1987 ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında 512 erişkin renal transplantasyonlu hasta izlenmiş, bunlardan 388'ine merkezimizde renal transplantasyon yapılmıştır. Olguların greft ve hasta sağ kalım oranları Kaplan Meier analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Renal transplantasyonlu 388 erişkin hastanın 237'si erkek, 151 'i kadın olup; yaş ortalaması 35+10 (17-64) yıldır. Transplant greftle ortalama yaşam süresi 43+33 (33-136) aydır. Bu hastaların 318'i canlı vericili renal transplantasyonlu, 70 tanesi kadaverik vericili renal transplantasyonludur. Kadaverik vericili renal transplantasyonlu 70 hastanın 54'ü 1997-1999 yıllarında opere edilmiştir. Kadavra vericili 70 olgunun 1, 3 ve 5 yıllık hasta sağ kalım oranları sırasıyla % 98, 88 ve 84 bulunurken, 1994 sonrası yapılan 213 canlı vericili renal transplantasyon olgusunun 1, 3 ve 5 yıllık hasta sağ kalım oranı % 95, 93 ve 89 bulunmuştur. Bir, 3 ve 5 yıllık greft sağ kalım oranları kadaverik vericili renal transplantasyon için % 95, 85 ve 76 iken, bu sayı canlı vericili renal transplantasyon için % 92, 82 ve 70 bulunmuştur. Sonuç: Özellikle 1994 yılı sonrasında kadaverik vericili ve canlı vericili renal transplantasyonda greft ve hasta sağ kalımı açısından önemli bir fark saptanmamıştır. Son yıllarda artan kadaverik renal transplantasyon sayısı ve elde edilen başarılı sonuçlar ümit vericidir.

Cilt 12, Sayı 3 (2002)