pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - VENA SAPHENA MAGNA DUBLİKASYONU
IŞIK TUNCER, MUSTAFA BÜYÜKMUMCU, AYNUR E. ÇİÇEKCİBAŞI, AHMET SALBACAK

Amaç: V. saphena magna'nın greft olarak kullanılmasında damarın anatomik varyasyonları göz önünde bulundurulmalıdır. Olgu sunumu: Anatomi Anabilim Dalı rutin laboratuvar diseksiyonları sırasında 47 yaşındaki bir erkek kadavrasında v. saphena magna'nın her iki alt ekstremitede dublikasyon gösterdiği tespit edildi. Sonuç: V. saphena magna'nın bu varyasyonunun bilinmesinin, greft olarak veni terapötik amaçla kullanan beyin cerrahları ve kardiovasküler cerrahlar için önemli olacağı kanaatindeyiz. 

Cilt 12, Sayı 3 (2002)