pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - EVRE I VE II MEME KANSERLİ HASTALARDA MASTEKTOMİ Mİ, MEME KORUYUCU CERRAHİ Mİ?
MEHMET KAPLAN, BÜLENT SALMAN, N. MUSTAFA ATABEK, KENAN YUSİFZADE, ERHAN ONUK

Amaç: Geçtiğimiz dekadlar meme kanserinin tedavisinde elde edilen yeni gelişmeler nedeniyle heyecan verici olmuştur. Bu gelişmelerin yanısıra meme koruyucu cerrahi ile ilgili pek vurgulanmayan bazı nüanslar bu makalede tartışılmaktadır. Ana bulgular: Ulusal Cerrahi Adjuvan Meme ve Barsak Projesi (NSABP) çalışmalarında ortaya konan ve bağımsız klinik araştırmacılar tarafından da doğrulanan veriler, sağkalım açısından meme koruyucu cerrahi ve radyoterapinin mastektomiye eşdeğer olduğu yönünde fazla bir kuşku bırakmamıştır. Sonuç: Mastektomi ve meme koruyucu cerrahi arasındaki seçimi; hastanın tercihi, cerrahinin uygulanabilirliği ve postoperatif radyoterapiye katlanabilme gibi birçok faktör belirlemektedir. Multifokal tutulum, temiz cerrahi sınırların elde edilememesi, tümör-meme oranının büyük olması, kötü kozmetik sonuca neden olacak diğer faktörler ve bağ dokusu hastalığı meme koruyucu cerrahinin kontrendikasyonlarını oluşturmaktadır. 

Cilt 12, Sayı 3 (2002)