pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MİKRONÜKLEUS TEKNİĞİ VE KULLANIM ALANLARI
SENNUR DEMİREL, AYŞE GÜL ZAMANİ

Amaç: Bu derlemenin amacı sayısal ve yapısal kromozom düzensizliklerinin indirekt göstergesi olarak kabul edilen mikronükleus (MN) tekniği hakkında bilgi vermektir. Ana bulgular: Uzun zamandan beri kullanılan ve geliştirilmiş olan MN testi, mitoz geçiren tüm bitki, hayvan ve insan hücrelerinde, fiziksel ve kimyasal ajanların oluşturduğu genotoksik etkinin belirlenmesinde kullanılabilir. Sonuç: MN oluşum sıklığındaki artış, genetik materyalde oluşan hasarın bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 

Cilt 12, Sayı 3 (2002)