pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - BİR OLGU NEDENİYLE SKLEROZAN ENKAPSÜLE PERİTONİT
MEHMET KAPLAN, N. MUSTAFA ATABEK, BÜLENT SALMAN, OSMAN DURMUŞ, AKİF ABBASOV, XUDAYAR MUSTAFAYEV

Amaç: Cerrahi Kliniğimizde karşılaştığımız, nadir görülen idiopatik sklerozan enkapsüle peritonitli (SEP) bir vaka takdim edilmekte ve hastalığın klinik tablosu ve cerrahi tedavisi anlatılmaktadır. Makalenin amacı, literatür bilgileri ışığında SEP'in tüm klinik özelliklerinin gözden geçirilmesidir. Olgu sunumu: Hastanın tedavisi; fibröz dokunun çıkarılması, nekrotik bir ileal segmentin rezeksiyonu ve primer anastomozla barsak bütünlüğünün sağlanmasından oluşmaktaydı. Teknik açıdan sonuç iyi olmasına rağmen postoperatif beşinci günde anastomotik ve septik komplikasyonlar gelişti. Hastaya ikinci bir ameliyatla, ileumda anastomoz kaçağının oluştuğu segment ve kalın barsakta nekroz gelişen bir alan stoma şeklinde dışarı alındı. Postoperatif gidiş kötüydü. Abdominal sepsis ve pnömoni nedeniyle hasta kaybedildi. Sonuç: SEP nadir görülmesine rağmen ağır seyreder. En önemli komplikasyonu intestinal obstrüksiyondur. Özet olarak: (1) mümkünse membranın rezeksiyonuna çalışılmalı; (2) barsak yaralanması oluşursa, en proksimaldeki barsak segmenti stoma şeklinde dışarı alınmalı ve parsiyel rezeksiyonlar primer anastomoz edilmemeli, (3) asemptomatik hastalarda cerrahi tedaviden kaçınılmalıdır. İnce barsak obstrüksiyonunun ayırıcı tanısı ve cerrahi tedavisinde SEP mutlaka akla gelmelidir. 

Cilt 12, Sayı 4 (2002)