pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - EVANS SENDROMU: İKİ OLGU SUNUMU
KAAN DEMİRÖREN, ÜMRAN ÇALIŞKAN, SAADET DEMİRÖREN

Evans sendromu, otoimmun trombositopeni (İTP) ve otoimmun hemolitik aneminin (OİHA) birlikte veya peşi sıra gelişimi ile karakterizedir. Tedaviye rağmen hastaların çoğu kronik ya da tekrarlamalar gösteren bir sürece girmekte olup önemli derecede mortaliteye sahiptir. Çocukluk çağında nadir görüldüğü için bu olguları sunmak istedik. Olgu sunumu: Sunumuzda biri iki aylık, diğeri bir yaşında iki kız hasta anlatılmaktadır. Her iki hastada da ileri derecede anemi dışında, trombositopeniye ait klinik bir bulgu yoktu. Anemi, trombositopeni, direkt Coombs pozitifliği, retikülositoz birlikteliği ve ikincil nedenlerin olmadığının gösterilmesi ile hastalarda Evans sendromu düşünüldü. Her iki hastamıza da başlanan yüksek doz prednizolon tedavisine rağmen direkt Coombs pozitifliği ve retikülositoz düzelmedi. Yalnızca ikinci olgunun trombosit sayısında kalıcı artış sağlandı. İntravenöz immunoglobulin tedavisi de ek bir yarar sağlamadı. Sonuç: Evans sendromu İTP veya hemolitik anemi şeklinde başlayabileceği için akut İTP tanısı düşünülen her hastada direkt Coombs ile retikülosit sayısına bakılmalıdır. 

Cilt 12, Sayı 4 (2002)