pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KONSTİPASYONLU HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
MEHMET KAPLAN, F. ÇİĞDEM KAPLAN, MUSTAFA N. ATABEK

Amaç: Bu makalede, defekasyon bozuklukluklarının değerlendirilmesinde sözkonusu yaklaşımların ve zorlu boşaltma ile seyrek dışkılama sebeplerinin neler olduğu tartışılmaktadır. Ana bulgular: "İdyopatik" orijinli ve uzun süreli konstipasyon yakınması olan hastalarda sorun gerçekten sanıldığından daha büyüktür. Konuya ilgi duyan uzmanların soruna ışık tutacak çalışmalar yapmalarına rağmen, elde edilen bilgilerin çoğu ya yetersiz veya çelişkilidir. Çoğu zaman bu sorunlar ince veya kalın barsağa ait motilite bozukluğu ya da pelvik taban hastalığına bağlı bir boşaltım sorunu ile karşımıza çıkar. Sonuç: Belli bir sıra ile takip edilecek yaklaşımlarla ve uygun fizyolojik testlerle dışkılama bozukluğunun sebebi bulunabilir. 

Cilt 12, Sayı 4 (2002)