pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - JEJUNAL DİVERTİKÜLOZİS
ADEM GÜLER, MEHMET ERİKOĞLU

Amaç: Akut komplikasyonların tanısındaki gecikmenin mortalite ve morbiditede belirgin artışa neden olması nedeni ile jejunal divertikülozisli bir olgunun sunulması amaçlandı. Olgu sunumu: Yaklaşık 1 yıldır devam eden inatçı karın ağrıları olan 72 yaşında bir kadın hastanın yapılan üst GIS endoskopisinde midede leiomyom saptandı. Operasyon esnasında yapılan eksplorasyonda 50 cm'lik jejunal segmentte multipl jejunal divertikül tespit edildi. Leiomyom için hastaya antrektomi ve gastroenterostomi uygulandı. Jejunal divertikül için ek cerrahi girişim yapılmadı. Sonuç: Genellikle asemptomatik olarak seyreden, akut komplikasyonların varlığında ve operasyon esnasında tespit edilen jejunal divertikülozisli olgularda komplikasyonlar gelişmediği sürece cerrahi tedavi önerilmemektedir. 

Cilt 13, Sayı 1 (2003)