pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - METASTATİK GASTRİK MELANOMA
CELALETTİN VATANSEV, ŞAKİR TEKİN, ŞÜKRÜ TOPRAK, ADNAN KAYNAK

Amaç: Malign melanomanın gastrointestinal tutulumu daha çok ince barsakları etkiler. Gastrik metastaz ise nadirdir. Bir olgu nedeniyle metastatik gastrik melanoma gözden geçirilerek tedavi prosedürleri değerlendirilmiştir. Olgu sunumu: 5 yıl önce koroidal melanom nedeniyle ameliyat olan 69 yaşında erkek hastada karaciğerde ve midede metastatik melanom tespit edildi. Sonuç: Multiorgan metastazlı ileri evre metastatik gastrik melanomlu hastalarda konservatif tedavi ve sistemik kemoterapi en uygun tedavi şeklidir. 

Cilt 13, Sayı 1 (2003)