pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - AKUPUNKTURUN ETKİ MEKANİZMALARI VE KLİNİK UYGULAMALARI
MEHMET TUĞRUL CABIOĞLU, NEYHAN ERGENE

Amaç: Akupunkturun çeşitli sistem ve semptomlara etkilerini ve bu etkilerin mekanizmalarını aydınlatmaya yönelik çalışmaların sonuçlarını bir araya getirerek sunmaktır. Ana bulgular: Akupunktur uygulaması ile plazmada ve beyin dokusunda beta endorfin, enkefalin ve serotonin düzeylerinin yükseldiği belirtilmektedir. Sonuç: Plazmada ve beyin dokusunda, beta endorfin, enkefalin ve serotonin artışlarının sinir sisteminde analjezi, sedasyon ve motor fonksiyonlarda iyileşme meydana getirdiği; immün sistemde immünomodülatör ve metabolizma üzerinde lipolitik etkiler yaptığı belirlenmiştir. Akupunkturun bu etkilerinden dolayı migren ve fibromiyozit gibi ağrı sendromlu hastalıklar, ruhsal ve psikolojik hastalıklar, hemipleji rehabilitasyonu ve şişmanlık tedavisinde kullanılması önerilmektedir. 

Cilt 13, Sayı 1 (2003)