pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ERKEK KEKEMELERDE SOLUNUM FONKSİYON TESTİ DEĞERLERİ
H. SERDAR GERGERLİOĞLU, HÜSEYİN UYSAL

Amaç: Bu çalışmada, kekeme hastalarda solunum fonksiyonlarının araştırılması amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya katılan yaşları 15-46 arasında değişen 20 kekeme erkek hasta ile 20 sağlıklı erkeğe solunum fonksiyon testleri yapıldı. Bulgular: Zorlu vital kapasite, birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü, maksimal istemli ventilasyon, vital kapasite, karbon monoksit difüzyon kapasitesi değerlerinde (P<0.05) ve tepe ekspiratuar akım hızı değerinde (P<0.01) anlamlı azalma gözlendi. Sonuç: Kekeme erkeklerde statik ve dinamik solunum fonksiyon değerleri kontrol grubuna göre düşük olmasına rağmen bu düşüklüğün, MVV hariç, patolojik ölçülerde olmaması bizi klinik anlamlılık noktasına ulaştırmadı. 

Cilt 13, Sayı 4 (2003)