pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - DİEULAFOY LEZYONU: SEYREK GÖRÜLEN BİR GASTROİNTESTİNAL KANAMA NEDENİ
ERTUĞRUL KAYAÇETİN, BANU TEK

Amaç: Bu yazıda endoskopik skleroterapi ile başarıyla tedavi edilen iki dieulafoy lezyonu takdim edildi ve bu konu ile ilgili literatür gözden geçirildi. Olgu sunumu: Ciddi gastrointestinal kanama nedeni ile hastanemize müracaat eden iki dieulafoy lezyonu vakasını sunduk. Sonuç: Dieulafoy lezyonu nadir görülür, tanısı zordur, üst gastrointestinal sistem kanamalarında etyolojide göz önünde bulundurulmalıdır. Tedavisinde endoskopik skleroterapi etkili, ucuz ve güvenli bir yöntemdir. 

Cilt 13, Sayı 4 (2003)