pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İDİOPATİK NEONATAL (DEV HÜCRELİ) HEPATİT
KAAN DEMİRÖREN, ÜMRAN ÇALIŞKAN, ZAFER BAĞCI

Amaç: İdiopatik neonatal (dev hücreli) hepatit; intrahepatik kolestatik sarılığın önemli sebeplerinden biri olup etiyolojisi bilinmemekte ve karaciğer biyopsi materyalindeki tipik bulgularla kendini göstermektedir. Biz idiopatik neonatal hepatit tanısı almış; sarılık nedeniyle getirilen, aralıklı akolik gaita çıkışı ve hepatosplenomegalisi mevcut iki aylık bir erkek hastayı, nadir bir olgu olduğu için sunmaktayız. Olgu sunumu: Hastanın indirekt bilirubini 16, direkt bilirubini 8 mg/dl, AST'si 813, ALT'si 442 IU/L olarak bulundu. Karaciğer ultrasonografisinde safra yollarında bir patoloji izlenmedi. Hepatobiliyer sintigrafi bulguları ile biliyer atrezi ve neonatal hepatit ayırt edilemedi. Viral ve bakteriyel ajanlar, alfa-1 antitripsin, alfa-fetoprotein, kan ve idrar aminoasitleri, ve ter testi için yapılan laboratuar testleri normal sonuç verdi. Karaciğer biyopsisinde akut hepatit, fokal karaciğer nekrozu ve yoğun dev hücre yapıları tespit edilirken; CMV enfeksiyonuna ya da alfa-1 antitripsin eksikliğine dair bir bulgunun olmadığı görüldü ve dev hücreli neonatal hepatit tanısı kondu. Tedavisi için koleretik, orta zincirli trigliseridlerden oluşan özel formüllü mama ve yağda eriyen vitaminler başlandı. Halen 8 aylık olan hastanın indirekt bilirubini 8.6 mg/dl, direkt bilirubini 4.4 mg/dl, AST'si 380 IU/L olup ilk değerlere göre önemli derecede düşüş göstermiştir. Sonuç: İdiopatik neonatal hepatitte sporadik olgularda tam iyileşme yaklaşık olarak % 75 iken ailesel olanlarda % 25'ten daha azdır. Kolestaz 6-12 ay gibi bir sürede çözümlenmezse genellikle progresif karaciğer hastalığı ve siroz ile sonuçlanmaktadır. Bu olgu nedeniyle idiopatik neonatal hepatit gözden geçirilerek tartışılmıştır. 

Cilt 13, Sayı 4 (2003)