pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - FİZYOLOJİK VE PATOLOJİK KOŞULLARDA OLUŞAN ANJİYOJENEZ: ANJİYOJENİK VE ANTİ-ANJİYOJENİK UYGULAMALAR
DURMUŞ DEVECİ

Amaç: Bu derlemede fizyolojik ve patolojik koşullarda oluşan anjiyojenez hakkında genel bilgilerin yanı sıra anjiyojenik ve antianjiyojenik uygulamalar hakkında da bazı genel bilgiler üzerinde durulacaktır. Ana bulgular: Anjiyojenez birçok fizyolojik ve patolojik olaylar dizisinin temelini oluşturmaktadır. Anjiyojenez bazı durumlarda ya da hastalıklarda (koroner arter hastalıkları veya enfarktüs ile bacaklardaki iskemik -damarsal- hastalıklar, yara iyileşmesi) faydalı iken diğer bazı durumlarda (kanser, artritis, retinopati) zararlı olabilmekte veya hastalığın şiddetini artırabilmektedir. VEGF ve FGF gibi faktörlerin verilmesiyle anjiyojenez enfarktüs ve periferal arteryel hastalıkların iskemik bölgelerinde teşvik edilirken endostatin, anjiyostatin ve TSP-I'in verilmesiyle tümör, romatoid artritis gibi inflamatuar hastalıklarda anjiyojenezin önlenmesi yoluna gidilmektedir. Ayrıca endometriumdaki döngüsel anjiyojenezin de hamileliğin oluşması ve devamı için kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Sonuç: Anjiyojenik ve antianjiyojenik faktörlerin canlı bünyesinde doğal olarak bulunduğu bildirilmektedir. Ancak anjiyojenik denge canlı lehine döndürülmeye çalışılırken istenmeyen sonuçlar doğurabileceği ihtimali olduğu için çok dikkatli olunması ve daha fazla çalışmaların yapılması gerektiği de son çalışmalardan anlaşılmaktadır. 

Cilt 13, Sayı 4 (2003)