pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MAGNEZYUMUN KLİNİK ÖNEMİ
IŞIK Z. SOLAK GÖRMÜŞ, NEYHAN ERGENE

Amaç: Magnezyum (Mg), insan vücudunda bulunan miktar açısından dördüncü (70 kg'lık bir insanda 2000 mEq), intrasellüler alanda bulunan miktar açısından potasyumdan sonra ikinci sırada bulunan ve üçbinden fazla enzimin fonksiyon görmesi için gerekli olan bir esansiyel elementtir. Makalemizde bu elementin eksikliğinin ve fazlalığının neden olduğu çeşitli klinik durumların sunulması amaçlanmaktadır. Ana bulgular: Serum Mg konsantrasyonunun 1.6 mEq/l'nin (<1.9 mg/dl) altına düşmesiyle ortaya çıkan hipomagnezemi hemen hemen bütün sistemleri etkileyen klinik durumların sebebi olabilirken, 2.1 mEq/l'nin (>2.5 mg/dl) üzerine çıkmasıyla karakterize hipermagnezemi daha çok nörolojik ve kardiyak problemlere yol açabilir. Sonuç: Bugüne kadar hipomagnezemi en yetersiz teşhis edilen elektrolit anormalliği olarak tanımlanmasına rağmen modern aletlerin yakında fizyolojik açıdan aktif olan intrasellüler iyonize Mg hakkında daha doğru bilgiler verebileceği tahmin edilmektedir. Mg vücuttaki bütün sistemler için son derece koruyucu ve önemli bir elementtir. 

Cilt 14, Sayı 2 (2004)