pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TEMPORAL KEMİK VE MASTOİD HÜCRELER
AHMET KAVAKLI, SACİDE KARAKAŞ

Amaç: Os temporaledeki havalanmanın ve özellikle cellulae mastoidea ile ilgili havalanma sürecinin sınıflandırması klinik açıdan önemlidir. Bu nedenle çalışmamızda os temporale havalanma süreci ve sınıflandırmasını güncel çalışmalar ile destekleyerek ortaya koymak amaçlanmıştır. Bulgular: Os temporale havalanma süreci çevresel, genetik ve patolojik nedenlerden etkilenmektedir. Hatta aynı kişinin sağ ve sol tarafları arasında farklılıklar görülebilir. Havalanma sınıflandırması farklı şekillerde yapılmıştır. Sonuç: Os temporale havalanma sınıflandırması konusunda henüz net bir fikir birliği oluşmamıştır. 

Cilt 14, Sayı 2 (2004)