pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ANESTEZİ CİHAZI ORTAMI VE VOLATİL ANESTEZİKLERİN CANDİDA ALBİCANS'IN ÜREME HIZINA ETKİLERİ
AHMET TOPAL, ATİLLA EROL

Amaç: Maske, konnektör, tüp ve nemli solunum devreleri gibi anestezi ekipmanları infeksiyon vekontaminasyon için iyi bir ortam sağlarlar. Fakat volatil anesteziklerle anestetize edilen hastalarda kontaminasyon beklendiği kadar sık değildir. Biz bu çalışmada, halotan, izofluran ve sevofluranın ve anestezi cihazı ortamının in vitro şartlarda C. albicans üreme hızı üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık. Yöntem: C. albicans ışık kırıcılığı, spektrofotometre ile 450 nµ'da ölçülerek giriş değeri olarak kaydedildi. Daha sonra C. albicans bir ve iki MAC (Minimum alveolar konsantrasyon) halotan, isofluran ve sevoflurana % 50 oksijenli anestezi cihazı ortamında bir, iki, üç ve dört saat süreyle maruz bırakıldı. C. Albicans'ın işlem sonundaki spektrofotometredeki ölçüm değeri çıkış değeri olarak kaydedildi. Sonuç: Volatil anestezikler ve anestezi cihazı ortamı C. albicans üreme hızını inhibe etti. 

Cilt 14, Sayı 3 (2004)