pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - DİRENÇLİ EPİLEPSİ NEDENLERİ ARASINDA UNUTULMAMASI GEREKEN BİR TANI: DYKE-DAVİDOFF-MASSON SENDROMU, İKİ OLGU SUNUMU
RECEP ALP, SELEN İLHAN, ABDULKADİR KOÇER, ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ

Amaç: Epileptik nöbetler, fasial asimetri, mental retardasyon, sinüzit ve serebral hemiatrofi ile karakterize bir sendrom olan Dyke-Davidoff-Masson sendromunun, dirençli nöbetlere yol açan, nadir görülen epilepsi nedenlerinden olabileceğini ortaya koymaktır. Olgu sunumu: Olgu 1: 18 yaşında erkek hasta, 3-4 yıldır ara sıra dalma şikayetleri ve daha sonra bu nöbetlere eklenen tonik-klonik vasıfta nöbetler nedeniyle polikliniğimize getirildi. Özgeçmişinde sık sinüzit atakları olduğu öğrenildi. Olgunun yapılan nörolojik muayenesinde herhangi bir patoloji tespit edilmedi. BBT ve kranial MRG görüntülemesinde Dyke-Davidoff-Masson sendromu bulgularına rastlandı. Olgu 2: Sık tonik-klonik vasıfta nöbet geçirme ve okul başarısızlığı şikayeti ile polikliniğimize getirilen 8 yaşında kız çocuğu, özgeçmişinde, 6 aylıkken ateşli havale geçirdiği, 2 yaşından beri düzensiz aralıklarla sık olan 1-2 dakika süren tonik-klonik vasıfta bilinç kaybının eşlik ettiği nöbetleri olduğu öğrenildi. Yapılan fizik muayenesinde özellik yoktu. Nörolojik muayenede ise mental retardasyon dışında özellik yoktu. Kranial MRG ile Dyke-Davidoff-Masson sendromu bulguları saptandı. Sonuç: Her iki olgu da öykü, fizik muayene ve görüntüleme tetkikleri ile Dyke-Davidoff-Masson sendromuna uymaktadırlar. Nadir saptanan bir hastalık olması ve dirençli nöbetlere yol açması nedeniyle DDMS unutulmaması gereken bir sendromdur. 

Cilt 14, Sayı 3 (2004)