pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - AKCİĞERİN KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYONU (PRENATAL TANI VE POSTNATAL TEDAVİ)
ENGİN GÜNEL, MÜSLİM YURTÇU, LEMA TAVLI

Amaç: Akciğerin konjenital kistik adenomatoid malformasyonu (KKAM) embriyonik farklılaşma anomalisi olarak normal akciğer dokusunun yerini değişik boyut ve sayıda kistlerin alması ile ortaya çıkan nadir bir hastalıktır. Prenatal ultrasonografi (USG) ile akciğerinde KKAM olduğu saptanan bir olgunun tanı ve tedavisini sunarak, bu nadir anomalinin tedavi prensiplerini tartışmayı amaçladık. Olgu sunumu: 20 yaşındaki 26 haftalık gebeye yapılan rutin prenatal USG'de dişi fetüsün sol toraksı içinde yerleşimli büyük kistik kitle (40x50x55 mm) tespit edildi. Akciğerin KKAM ön tanısı konularak, konservatif tedavi için fetüs takibe alındı ve 38 haftalık iken vajinal yoldan doğurtuldu. Bebek doğumdan sonraki günlerde sağlıklı olup solunum sıkıntısı yoktu. Fakat, hastaya doğumunun 4. gününde kan gazlarındaki ani bozulma ve solunum sıkıntısı çıkması üzerine acil torasik cerrahi girişim uygulandı. Sol torakotomi yapılarak, sol akciğer alt lobda yerleşik olan makrokistik kitle alt lobla birlikte rezeke edildi. Kistik kitlenin histopatolojik tetkiki ile Stocker'in Tip1 KKAM tanısı doğrulandı. Sonuç: Akciğerin KKAM, yenidoğanda solunum sıkıntısı ve mediastinal kaymaya neden olan konjenital kistik malformasyon olup ayırıcı tanıda akla getirilmelidir. 

Cilt 14, Sayı 3 (2004)