pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - EGZERSİZİN LEPTİN DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
KAĞAN ÜÇOK, HAKKI GÖKBEL

Amaç: Bu derlemede egzersizin leptin konsantrasyonları üzerine etkilerini gözden geçirmek amaçlanmıştır. Ana bulgular: Leptin yiyecek alımını azaltırken enerji tüketimini artırır. Leptin düzeyleri yağ dokusu miktarı ile ilişkilidir. Leptin düzeyi kısa süreli akut egzersizlerle değişmezken uzun süreli akut egzersizlerle azalır. Bu azalma egzersizden yaklaşık 48 saat sonra açığa çıkar. Yağ kitlesi kaybı yapmayan kısa süreli (≤12 hf) antrenmanlar leptin düzeylerini değiştirmezken uzun süreli (≥) egzersizler leptin düzeylerini azaltır. Sonuç: Egzersizin enerji dengesine ve vücut yağ kitlesine yaptığı güçlü etkiler leptin salgılanmasını değiştirebilir. 

Cilt 14, Sayı 3 (2004)