pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİNDE TEK TARAFLI YARIK DUDAK ONARIMINDA KLİNİK DENEYİMLERİMİZ
MÜBİN HOŞNUTER, AHMET IŞIKDEMİR, EKSAL KARGI, CEM PAYASLI, BÜLENT TEKEREKOĞLU

Amaç: Kliniğimizde, Millard prosedürü kullanılarak tedavi edilen 14 olgunun estetik sonuçları Anastassov-Chipkov görsel değerlendirme skalası ile incelenerek sunulmuştur. Yarık dudak damak olgularına ek anomali ve sendromların eşlik edebileceği, hastaların ayrıntılı muayene edilmesi gerekliliği de ayrıca vurgulanmıştır. Yöntem: Millard prosedürü ile ameliyat edilen tüm hastalar için değerlendirme postoperatif altıncı ayda çekilen uzun dönem takip fotoğrafları yardımıyla gerçekleştirildi. Değerlendirme işleminde modifiye Anastassov-Chipkov skalası kullanıldı. Bu skalaya göre sonuçlar, mükemmelden kötüye doğru artan puanlarla derecelendirilerek verildi; mükemmel (0-1.1), oldukça iyi (1.5-2.6), iyi (3-4.1), yeterli (4.5-6), kötü (6.3-12). Bulgular: Olgulardan 7'si erkek, 7'si kız idi. Yarıkların sol/sağ yerleşim oranları 4/1 olarak tespit edildi. 7 olguda sadece dudak, diğer 7 olguda ise hem dudak hem de damak yarığı vardı. Dudak yarıklarının 11 tanesi (% 80) komplet, 3'ü (% 20) inkompletti. Sonuçlar: 6 hasta mükemmel, 4 hasta oldukça iyi, 2 hasta iyi, 2 hasta yeterli olarak değerlendirildi. En sık rastlanan dudak deformiteleri yarık hattının bir yanında dudak sarkması (bulging, 8 olgu, % 57), çentiklenme (notching, 4 olgu, % 28), vermillo-cutan hatta düzensizlik (3 olgu, % 21) olarak saptandı. Dudak damak yarıklarının onarımında geçmişte çok çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bu metodlardan yalnızca birkaçı diğerlerine üstünlük sağlamıştır ve günümüzde yaygın olarak kullanılan teknik Millard prosedürüdür. Opere olan hastaları subjektif skala ile değerlendirdiğimizde sonuçların estetik açıdan memnuniyet verici olduğunu gözlemledik. 

Cilt 15, Sayı 2 (2005)