pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ASTRAND-RHYMİNG NOMOGRAMININ VE FOX EŞİTLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANAEROBİK EŞİKLE İLİŞKİLER
HAKKI GÖKBEL, NİLSEL OKUDAN, İBRAHİM GÜL, KAĞAN ÜÇOK

Amaç: Astrand-Rhyming nomogramı ve Fox eşitliğinin geçerliliğini değerlendirmek ve bu yöntemlerin anaerobik eşik tahmini için kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek. Yöntem: 15 sedanter, 7 antrenmanlı genç erkeğe bisiklet ergometresinde maksimal egzersiz testi uygulandı. Başlangıç yükü 60-100 W idi ve yük, tükenmeye kadar dakikada bir 10 W artırıldı. VO2max, üç farklı ventilatuvar eşik ve kan birikiminin başlangıç noktası hesaplandı. VO2max, 6 dakika süreyle uygulanan önceden belirlenmiş bir yükten ve testin sonundaki kalp hızından (Astrand-Rhyming nomogramı) ve 150 W yükteki bir bisiklet egzersizinin 5. dakikasında kaydedilen yükten (Fox eşitliği) tahmin edildi. Bulgular: Sedanterlerde doğrudan ölçülen VO2max, Astrand-Rhyming nomogramı ile ve Fox eşitliğiyle tahmin edilen VO2max ile ilişkiliydi. Anaerobik eşikler Fox eşitliğiyle tahmin edilen VO2max'la doğrudan ölçülen VO2max'a göre genellikle daha fazla ilişkiliydi. Sonuç: Ölçülen VO2max, Astrand-Rhyming nomogramıyla ve Fox eşitliğiyle tahmin edilen VO2max ile ilişkili olmadığı için VO2max'ın sporcularda indirekt yolla ölçülmemesi gerektiği sonucuna varıldı. Anaerobik eşik parametreleri ile daha fazla ilişkili olduğundan, anaerobik eşik tahmininde Fox eşitliğini kullanmanın daha uygun olacağını düşünüyoruz. 

Cilt 15, Sayı 2 (2005)