pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TEK ARTER VE VEN İLE TOTAL SKALP REPLANTASYONU
ZEKERİYA TOSUN, MÜBİN HOŞNUTER, SADIK ŞENTÜRK, ADEM ÖZKAN, NEDİM SAVACI

Amaç: Skalp avulsiyonlarının tedavisinde estetik olarak en iyi sonuçlar ancak mikrovasküler replantasyon yöntemleriyle elde edilebilmiştir. Literatürde, az sayıda tek arter-ven onarımıyla tedavi edilen başarılı skalp avulsiyonu olguları vardır. Olgu sunumu: Yazımızda 10 saatlik iskemi zamanını takiben tek arter-ven onarımıyla başarılı sonuç elde edilen bir total skalp avulsiyonu olgusunu sunmaktayız. Sonuç: Mikrovasküler cerrahide mümkün olduğu kadar çok sayıda damar anastomozu yapılması cerrahi başarıyı arttıracak faktör olarak bildirilmektedir. 

Cilt 15, Sayı 2 (2005)