pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - HELLP SENDROMUNDA REJYONAL ANESTEZİ UYGULAMASI
CANAN BALCI, H. SELİM KARABEKİR, ERCAN GÜRSES, R. GÜL SIVACI, HÜLYA SUNGURTEKİN

Amaç: HELLP (Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelet Count) Sendromlu hastalara obstetrik anestezi uygulamalarında spinal anestezinin güvenle uygulanabileceği bir olgu sunumu ile tartışılması amaçlandı. Olgu sunumu: 22 yaşında, 70 kg ve 23. gebelik haftasında olan, HELLP Sendromu tanısı konan hastaya acil sezaryen cerrahisi için tek doz spinal anestezi uygulandı. Sonuç: Trombositleri sınırda ve koagülopatisi olmayan HELLP sendromlu hastalara spinal anestezinin güvenle uygulanabileceğini düşünüyoruz. 

Cilt 15, Sayı 2 (2005)