pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - SUBKRONİK 1800 MHZ ELEKTROMANYETİK ALAN UYGULAMASININ TSH, T3, T4, KORTİZOL VE TESTOSTERON HORMON DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
AHMET KOYU, OSMAN GÖKALP, FEHMİ ÖZGÜNER, GÖKHAN CESUR, HAKAN MOLLAOĞLU, M. KAYA ÖZER, SADETTİN ÇALIŞKAN

Amaç: Bu çalışmada, sıçanlar üzerinde 1800 MHz elektromanyetik alanın (EMA) serum TSH, T3, T4, kortizol ve testosteron hormon düzeylerine etkisinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Yirmi yetişkin erkek sıçan her biri 10 hayvandan oluşan iki bağımsız gruba ayrıldı; 1. grup kontroldü, 2. grup (EMA grubu) dört hafta boyunca haftada beş gün ve günde 30 dakika olmak üzere 1800 MHz EMA uygulanan hayvanlardan oluştu. Kontrol grubu, aynı gün ve sürede EMA uygulanmaksızın aynı çevresel şartlarda tutuldu. Çalışma sonunda tüm sıçanların serumunda TSH, T3, T4, kortizol ve testosteron hormon seviyeleri ölçüldü. Bulgular: EMA grubunda T3, T4 ve kortizol hormonlarının seviyeleri kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulundu. Ancak, serum TSH ve testosteron hormon düzeylerinde kontrol ve EMA grupları arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç: Bu bulgular, cep telefonlarından yayılan 1800 MHz EMA'nın sıçanlarda serum T3, T4 ve kortizol hormonlarını artırdığını, ancak TSH ve testosteron hormon düzeylerini değiştirmediğini gösterdi. 

Cilt 15, Sayı 3 (2005)