pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MULTİPLE PTERJİUMLARLA KARAKTERİZE BİR OLGU: ESCOBAR SENDROMU
M. SELMAN YILDIRIM, ZEKERİYA TOSUN, UĞUR YENSEL, NEDİM SAVACI

Amaç: Escobar Sendromu, multiple pterjiumlarla karakterize nadir görülen bir konjenital anomalidir. Bu yazıda, Escobar Sendromlu bir hasta sunulmuş, klinik özellikleri literatür eşliğinde tartışılmıştır. Olgu: Düşük saç çizgisi, düşük kulak, boyun ve her iki aksillada pterjiumlar, el birinci parmakta ekstensör tendon hipoplazisi ve multipl eklem kontraktürleri ile başvuran 14 yaşındaki erkek hasta değerlendirildi. Sonuç: Escobar sendromunun Multipl konjenital anomalilerle seyretmesi nedeniyle teşhis ve tedavi için kliniklerin koopere olarak çalışması gereklidir. 

Cilt 15, Sayı 3 (2005)