pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KEMOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLMİŞ BİR PRİMER MEME LENFOMASI OLGUSU
MURAT ÇAKIR, SERDAR YOL, ŞÂMİL ECİRLİ

Amaç: Memenin primer non-hodgkin lenfoması nadir görülen bir hastalıktır. Bilateral tutulumun daha da nadir görülmesi nedeniyle tartışılması amaçlandı. Olgu: Bilateral primer meme lenfoması teşhis edilen 44 yaşında bir kadın hastayı sunduk. Hastada dört aydır sağ kolda güç kaybı ve bir aydır sağ memede sertlik şikayeti vardı. Yapılan muayenesinde; sağ memede 6x5 cm'lik, sol memede 3x2 cm'lik iki kitle, sağ aksiller bölgede bir adet mobil lenfadenopati ile sağ kolda hareket kısıtlılığı tespit edildi. Meme İİAB'sinde (ince iğne aspirasyon biopsisi) diffüz eritrositler içerisinde hiperkromatinli düzensiz şüpheli hücreler izlendi. Bunun üzerine yapılan eksizyonel biopside Non-hodgkin (intermediate grade diffüz miks tip) lenfoma olduğu görüldü. Hastaya kemoterapi başlandı. Her iki kitlenin de kaybolduğu izlendi. Sonuç: Memenin lenforetiküler malignitelerinin tanısında radyoloji yetersiz kalabilir. İİAB tanı koydurmaz ancak maligniteden şüphelenmeyi sağlar. Sonrasında uygulanan tru-cut veya eksizyonel biopsi ile sonuca ulaşılır. Hastalar kemoterapi ile tedavi edilir 

Cilt 15, Sayı 3 (2005)