pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - VERBAL OTOPSİ ÖLÜM NEDENİNİ BELİRLEMEDE YAYGIN KULLANIM ALANI BULABİLİR Mİ?
BURCU EŞİYOK, GÜROL CANTÜRK

Amaç: Bu çalışmada verbal otopsi olarak adlandırılan, ölüm nedeninin ölenin yakın akrabaları ya da bakımını üstlenen kişilerle yapılan görüşme ile belirlenmesi yönteminin kullanılmasının ülkemizdeki ölüm nedenleri hakkında daha sağlıklı bilgiler edinilmesine katkısının olup olmayacağının tartışılmıştır. Ana bulgular: Ülkemizde defin ruhsatı; kişinin ölümünden sonra belediye hekimince düzenlenmektedir. Belediye hekiminin olmadığı yerde sağlık ocağı hekimi, sağlık memurları ya da bu iş için yetiştirilmiş memurlar, jandarma karakol komutanı ve köy muhtarlarınca verilmektedir. Defin ruhsatı düzenlemek için hekim cesedi muayene ederek ölümün gerçekleştiğini teyit eder, yakınlarından öykü alarak ölümle ilgili bilgi sahibi olur ve iddiaları öğrenir. Varsa ölene ait tıbbi evrak incelenir ve ölüm nedeni tespit edilir. Hekim ölümün doğal nedenler sonucu geliştiğine ve adli niteliği olmadığına karar verirse defin ruhsatı düzenlemektedir. Sonuç: Dünya Sağlık Örgütü gelişmekte olan ülkelerin çoğunda nedene özel ölüm oranlarının bilimsel istatistiki bilgilere pek fazla dayanmadığını, genel olarak kullanılan temel kayıt, toplum tabanlı raporlama ve demografik gözetim sistemlerinin olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu bildirmektedir. Tam bir değerlendirme ve sağlıklı veriler sağlanması açısından verbal otopsi uygulaması, bu konuda bir standardizasyon sağlayabilir. 

Cilt 15, Sayı 3 (2005)