pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Yenidoğanda nadir görülen tümör: İnfantil hemanjioendotelyoma
Fatma Kaya, Mustafa Koplay, Ayhan Taştekin, Yavuz Köksal

Yenidoğanda blue rubber bleb nevus sendromu ile hemanjioendotelyomanın nadir birlikteliği paylaşılmak istenildi. 10 günlük yenidoğan spontan solunumunun durması, cilte kavernöz hemanjiom, hepatomegali, pnömoni, kardiyojenik şok ile yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Çekilen batın tomografisinde karaciğerde hemanjioendotelyoma ile uyumlu görünüm saptanan olgu blue rubber bleb nevus sendromu ve hemanjioendotelyoma birlikteliği tanısı ile takip edildi. İnfantil hemanjioendotelyoma damar kökenli olan nadir görülen ve etyolojisi bilinmeyen bir neoplazidir. Klinik gidişi ve prognozu değişken olup, önceden tahmin etmek zordur. Nadir görülür, metastatik adenokarsinom ile karışabilir. Blue rubber bleb nevus sendromu yenidoğanda nadir rastlanmakla birlikte vakamızda hemanjioendotelyoma ile birlikte seyretmesi dikkat çekicidir.

Cilt 23, Sayı 1 (2013)