pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ÇİFT KOMPARTMAN HİDROSEFALİYE NEDEN OLAN DANDY WALKER SENDROMU
LİVA CENGİZ, FUAT TORUN, EYLEM ATILGAN GÜZEŞ

Amaç: Bu yazıda dual şant yerleştirilerek başarı ile tedavi edilen çift kompartman hidrosefaliye neden olan Dandy Walker Sendromu (DWS) olgusu sunuldu ve bu konu ile ilgili literatür gözden geçirildi. Olgu sunumu: Bilateral katarakt, hipotoni ve sık infantil spazm bulunan 8 aylık bir olguda DWS tespit edildi. Aquaduktus stenozuna bağlı çift kompartman hidrosefali görülmesi üzerine olguya dual şant uygulandı. Operasyon sonrası hastanın nörolojik muayenesinde hızlı düzelme tespit edildi. Sonuç: DWS'ye eşlik eden çift kompartman hidrosefali nadir görülür. Cerrahi tedavi planlanan çift kompartman hidrosefalilerde dual şant uygulanması gereklidir. 

Cilt 15, Sayı 4 (2005)