pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - NADİR BİR AKUT KARIN NEDENİ: APPENDİKS VERMİFORMİS DİVERTİKÜLÜ
MEVLÜT RECEP PEKCİCİ, MÜRSEL DAVARCI, DURAN EFE, FATMA ABASIYANIK

Amaç: Ender görülen bir klinik tablo olan appendiks vermiformis divertiküllerinin, olgu sunumu eşliğinde tartışılması. Olgu sunumu: Sağ alt kadran ağrısıyla başvuran ve akut apandisit ön tanısı ile ameliyat edilen 26 yaşındaki erkek hastada appendikste saptanan serozadan kabarık oluşumlar patolojik incelemede divertikül tanısı aldı. Sonuç: Appendiks vermiformis divertikülleri nadir görülen ve genellikle asemptomatik oluşumlardır. Konjenital (gerçek) ya da edinsel (yalancı) olarak sınıflandırılırlar. Divertikül tanısı çoğunlukla appendektomiyi takiben patolojik inceleme sonucu konmaktadır. Akut apandisit ön tanısıyla ameliyat edilen, ameliyat sırasında appendikste serozadan kabarık, düzgün sınırlı oluşumlar saptanan ve patolojik olarak appendiks vermiformis divertikülü tanısı koyulan hasta sunulmuş ve literatür eşliğinde tartışılmıştır. 

Cilt 15, Sayı 4 (2005)