pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - HEPATOSELÜLER KARSİNOMLARIN SAPTANMASINDA VE KARAKTERİZASYONUNDA TRİFAZİK SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TANI DEĞERİ
ATİLLA ARSLANOGLU, TURAN ILICA, ZEKİ YEŞİLOVA, OKAN KUZHAN

Amaç: Hepatoselüler karsinomların (HK) saptanmasında ve karakterizasyonunda, trifazik spiral Bilgisayarlı Tomografinin (BT) tanı değerini araştırmak. Gereç ve yöntem: 31 HK'lı hasta (18 erkek, 13 kadın, 15 -76 yaş aralığında, ortalama 60.3 ± 11.3) ile karaciğerinde fokal lezyonu olan 7 hasta trifazik spiral BT protokolü ile incelendi. 150 ml kontrast madde, 3 ml/s hız, unifazik uygulama, hepatik arteriyel faz (HAF) için 20-40 s gecikme zamanı, portal venöz faz (PVF) için 60-90 s gecikme zamanı, geç faz (GF) için 3-8 dk gecikme zamanı ile tüm hastalarda, HAF'da iyi bir vasküler kontrastlanma, PVF'da yeterince parankimal kontrastlanma, GF'da da ekstravasküler boşlukta kontrastlanma sağlandı. Bulgular: 31 HK ile birlikte, 3 kist, 3 hemanjom, 1 fokal nodüler hiperplazi saptandı. HK olguları HAF'da % 58 (n=18) hiperattenuasyon, % 32 (n=10) hipoattenuasyon, % 10 (n=3) izoattenuasyon, PVF'da % 54 (n=17) hipoattenuasyon, % 32 (n=10) hiperattenuasyon, % 14 (n=4) izoattenuasyon, GF'da ise % 74 (n=23) hipoattenuasyon, % 19 (n=6) hiperattenuasyon ve % 7 (n=2) izoattenuasyon gösterdi. (HAF+ PVF+GF)'da (trifazik) incelemenin sensitivitesi (% 90.3), sadece (HAF+ PVF)'da (dual faz) incelemenin sensitivitesinden (% 88.7) yüksek olarak saptandı. Sonuç: Trifazik spiral BT, HK ve diğer KC'deki fokal lezyonların saptanmasında ve karakterizasyonunda standart BT tekniği olarak hızla kabul görmüştür. İleride otomatik bilgisayar programları ile kullanılan parametreler optimize edilerek daha iyi sonuçlar elde edilebilecektir. 

Cilt 16, Sayı 1 (2006)