pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - DIŞ KULAK YOLUNDA ADENOİD KİSTİK KARSİNOMA
PINAR KARABAĞLI, HÜSEYİN KILIÇ, YAŞAR ÜNLÜ, MEHMET ATAY

Amaç: Nadir görülen, dış kulak yolunun adenoid kistik karsinoma olgusu sunuldu. Olgu sunumu: 45 yaşında erkek hasta, dış kulak yolunda büyüme gösteren, ağrılı kitle şikayeti ile hastanemize başvurdu. Manyetik resonans görüntüleme dış kulak yolunda hipointens, heterojen kontrast tutan kitleye biyopsi ile adenoid kistik karsinoma tanısı verildi. Olguya cerrahiyi takiben radyoterapi uygulandı. 22 ay sonra yineleme veya diğer organlara metastaz izlenmedi. Sonuç: Bu olgu literatür bilgileri gözden geçirilerek, klinik bulguları, radyolojisi ve histopatolojisi ile birlikte sunuldu. 

Cilt 16, Sayı 1 (2006)